Hakkımızda

Anasanat Dalı Hakkında Bilgi:

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı en kapsayıcı anlamıyla, insanın çevresini oluşturan nesnel dünyayı yine insanın ihtiyaçları doğrultusunda yararlanmaya yönelik biçimlendirmeyi kapsar. Diğer bir ifadeyle Endüstri Ürünleri Tasarımı seri olarak üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmasını içerir.

 

Ancak endüstriyel ürünler tasarlamak, sadece biçim ve işlev arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda yenilikçi kurgulanışına odaklanan bir uğraş olmayıp, aynı zamanda günümüz dünyasının yerel ve küresel rekabet ortamlarında yaratıcı yaklaşımlarla değer ve bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla da endüstriyel tasarımın geleceği kurgulama ve yaşanır kılmaya dair sorumluluk taşıyan bir düşünce biçimi içerdiğini de kabul etmek gereklidir.

 

Bu doğrultuda programımız, görsel iletişim, mühendislik bilimleri ve iş yönetimi gibi alanlarla ile işbirliği içinde disiplinlerarası bir yaklaşıma odaklanmaktadır. Bu süreç içerisinde öğrencilerin, endüstriyel tasarım tarihi, kullanıcı araştırmaları, tasarım yöntemleri, yenilikçi fikir geliştirme, prototip oluşturma ve bilgisayarda modelleme gibi konuları içeren geniş bir yelpazede eğitim almaktadır.

 

Endüstri ürünleri tasarımcıları tüketim ve kullanım nesneleri, tüketici elektroniği nesneleri, beyaz eşya, mobilya, aydınlatma, otomotiv ve ulaşım sistemleri, kent ve kamusal alan ürünleri ve ambalaj gibi birçok sektörde endüstri kuruluşları bünyesinde tasarımcı olarak çalışabilir, firmaların AR-GE bölümlerinde görev alabilirler.

 

Anasanat Dalı Başkanı:

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI

E-posta: egulacti@yildiz.edu.tr

Tel: +90 212 383 5073

 

Anasanat Dalı ile ilgili iletişim için Sanat Bölümü Sekreterliği'ne başvurunuz.

 

Sanat Bölümü Sekreterliği:

 

Mehmet DOĞAN KÖKSAL

E-posta: mdkoksal@yildiz.edu.tr

Tel: +90 212 383 5016