Hakkımızda

Anasanat Dalı Hakkında Bilgi:

 

Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı, 4 yıllık bir Lisans programıdır. Ders programları ağırlıklı olarak fotoğraf ve hareketli görüntü alanlarını, çoklu ortamda yeni teknolojileri kullanarak sürdürülmektedir.

Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı, yaratıcı, görsel analiz yapabilen, geleceğe yönelik vizyon oluşturabilen adayları kabul etmektedir. 4 yıllık eğitim sonunda yeni nesil stüdyolar ve hareketli görüntü yapım şirketlerinde / kurumlarında  kreatif direktör; üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen gibi çok geniş bir alanda meslek edinebilmektedirler.

 

Misyon:

 

Görüntü teknolojisini kullanarak; başta sanat olmak üzere tüm alanlarda etkin görüntü üretimi, aktarımı ve iletişimine yönelik bilgi, beceri kazandırmak. İçinde bulunulan dönemin koşullarını sanat üzerinden değerlendirmek, sanat alanına yeni kavramlar kazandırmak, fotoğraf ve video alanında üretilen işlerin bir disiplin olarak kavramlarını ortaya koymak ve diğer disiplinler ile ilişkisini kurmak, ilgili alanlarda araştırmacı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyon:

 

21. yüzyılın eğitim, ekonomi, sosyal ve siyasal anlamda hızla değişen dönüşen dünya düzeni içinde fotoğraf ve videoyu sadece kendi kavramları ile konuşan konumundan kurtarmak, kendi sınırları açısından deneysel yollarla yeniden üretmektir.

 

Anasanat Dalı Başkanı: 

Dr. Öğretim Üyesi Muammer BOZKURT

E-posta: mbozkurt@yildiz.edu.tr

Tel: +90 212 383 5018

 

Sanat Bölümü Sekreterliği:

Mehmet DOĞAN KÖKSAL 

E-posta: mdkoksal@yildiz.edu.tr

Tel: +90 212 383 5016