Merhaba Gençler,

Sanatın sevgi gibi insan hayatını kuşatan evrensel bir ortak dili var ve sanat inançtan, siyasetten, ekonomiden, teknikten kısaca hayattan ayrı değil. Tasarım da sanat gibi insan eliyle biçimlendirilen, olumlu veya olumsuz günlük yaşamın tamamını kapsayan geri dönüşümlü bir olgu.

Hem toplumları hem bireyleri yakından etkileyen sanat ve tasarım amaçsız veya hedefsiz bir yere varamaz. Bu yüzden toplumun kültürel birikimlerini ve değerler sistemini iyi kavrayan bir yaklaşım, sanatın anlamına vurgu yapan, düşünce boyutu güçlü ve sağlam temellere dayanmış üretimler önemli.

Sanat anlamlı olduğunda bir değer kazanıyor ve sanat güçlü bir anlamı olmayı hak ediyor.

Hiç meziyet gerektirmeden yapılan her şeye sanat deyip basit şeylere kişisel manalar yükleyip toplumu sanattan uzaklaştırmak yerine, insani hedefler güden bir tasarım anlayışıyla toplumun sanatla bağlantısını güçlendirmek gerek. Daha saf ve elegant bir sanat anlayışı geliştirmek istiyorsak bir şeylerin çarkında dönmek değil, yapılmışları tekrar tekrar dolaştırmak değil, geçmişten gelenleri iyi değerlendiren, yaşadığı çevrenin farkında, üretime katkı sağlayan, iyi niyetli, disiplinlerarası işbirliğini öne çıkaran alternatif fikirler ortaya koyabilmeliyiz.

Sanatçının topluma öncülük edecek bir misyonu olduğu bilinciyle muğlaklaşan kavramları netleştirmeli, sanat kavramı tartışmalarında konumumuzu netleştirmeli öncelikle… Her türlü önyargıdan, her çeşit zorlama ve istem dışı yönlendirmelerden uzak, özgür ve bağımsız bir ortamda kavramları ve tanımları içsel bir bakış açısıyla yeniden oluşturmalı. Böylece öğrenciler değerleriyle barışık bir gelecek kurma ve toplumu yönlendirme sorumluluğunun şuurunda bir eğitim almalı. Tek bir bakış açısıyla değil her yolu, her görüşü tanıyıp sonra kendi çizgisini yakalamak, konumunu belirlemek için ilham verecek, ufuk açacak bir eğitim…

Bugünü çok aşan hedeflerimiz olmalı. Kadim köklerinden beslenip bu çağa yeşermeli, geleceğe filizlenmeliyiz.

Bu düşüncelerle şimdiye kadar sürdürülen Güzel Sanatlar eğitimine daha farklı ve sonuç alınabilecek katkılar sağlamak amacıyla; insanı merkeze koyan, araştırma, analiz ve yorumu temel alan, faydacı, işlevsel, tabiatı koruyan, hayatın içinde, güzelin yanında iyiyi ve doğruyu da hedefleyen, kendi toplumunun değerlerinden güç alan, detaylara boğulan günümüz insanına doğru çıkışlar arama çabasında güçlü bir felsefi arka plana sahip, çağdaş-geleneksel çekişmesinden uzak, isimleri kendi koyan, kavramları kendi tanımlayan, tezlerini kendi belirleyen bir sanat-tasarım anlayışı ve eğitimi hedefliyoruz.

Sizlerle birlikte…